Lättare att hitta svenska tvättade ägg


LANTÄGG profilerar sig med en ny symbol som hjälper konsumenterna att välja svenska tvättade ägg

I en tid när marknaden pressas allt hårdare av importerade ägg, svarar LANTÄGG med att istället stärka profilen med svenska tvättade ägg. Som ett led i det arbetet introducerar vi under hösten en ny symbol – med en svensk flagga – på alla våra förpackningar. Vår nya symbol ska hjälpa konsumenter att välja svenska tvättade ägg.

Vårt hygientänk och vår förankring bland de svenska äggproducenterna har varit ryggraden i vår verksamhet sedan vi grundade LANTÄGG här i Skara för nästan trettio år sedan. Eftersom vi känner våra äggproducenter kan vi säkra en kvalitetsprodukt. För oss har det alltid varit en självklarhet. Men vi ser att vi kan bli bättre på att förmedla vår svenska förankring och hygientänk i vår marknadsföring.

Att äggen är svenska är ett starkt säljargument på konsumentsidan. Det vet vi eftersom vi noga följer attityder hos svenskarna. Därför har vi fattat ett policybeslut att den svenska profilen ska lyftas fram på alla fronter i vår marknadsföring och kommunikation; det ska inte råda någon tvekan om att LANTÄGGs produkter kommer från våra äggproducenter här i Sverige. Till några produkter på produktsidan, där kunderna efterfrågar det, används dock råvara från utlandet. Även de är av högsta kvalitet men som ett led i vår livsmedelssäkerhet hanteras utländska ägg i egna lokaler åtskilda från hanteringen av de svenska äggen. Alla flytande ägg till konsumenter tillverkas av svenska råvaror.

Som en del av DAVA Foods-koncernen samarbetar vi med våra systerföretag i en rad frågor; bland annat marknadsföring och produktutveckling. Men alla produkter som säljs under varumärket LANTÄGG kommer uteslutande från våra svenska producenter.

Vi är ett svenskt varumärke som i alla år har samarbetat med svenska äggproducenter. Samarbetet har byggt på lyhördhet gentemot kunder och producenter. På en allt mer konkurrensutsatt marknad har vi lärt oss att använda våra unika produktegenskaper till att särskilja oss från konkurrenterna.

Historien om vårt ursprung ska göra oss till en ännu mer konkurrenskraftig samarbetspartner för de svenska äggproducenterna.

Ambitionen är solklar; vi ska vara LANTÄGG med hela Sverige.

Tvaettadesvenskaägg Graa