Valet mellan EU-ekologiskt och KRAV-märkt


Det finns många bra skäl till att välja ekologiska ägg. Men nu finns det två olika val på den svenska marknaden när det gäller ekologiska ägg – EU-ekologiskt och KRAV-märkt. 

Vad som får kallas för ekologiskt är lagstadgat genom regler som EU har bestämt. Därför kallas produkter med denna märkning ibland för EU-ekologiska. Svenska Lantägg kommer även fortsättningsvis att enbart sälja svenska ägg som både är EU-ekologiska och KRAV-märkta.

KRAV:s regler för ekologisk produktion är strängare än EU:s regler, vilket innebär fler mervärden för människa, djur och natur.

KRAV sätter djurvälfärden i centrum
Djurvälfärd är en viktig del av det ekologiska lantbruket. De ekologiska hönorna har gott om plats att röra sig på: både ute och inne. De har tillgång till utevistelse när vädret tillåter det, och möjligheter till ett naturligt beteende. Rutinmässigt förebyggande behandlingar får inte förekomma.

Om du väljer ekologiska KRAV-märkta ägg kan du också vara säker på att bonden gör sitt allra bästa för att djuren ska må bra. I KRAV:s regler står det nämligen att bonden ska arbeta planerat för att djuren ska ha en god hälsa. För att hönor ska bli KRAV-märkta ska de också ha tillgång till rotfrukter och sandbad för att hålla fjäderdräkten fin.

KRAV skonar naturen mer
När du väljer ekologiska ägg, bidrar du också till att skona den svenska naturen från giftiga bekämpningsmedel som konventionella lantbrukare använder. Du kanske inte tänker på det, men det bidrar faktiskt också till ett bättre liv för alla som bor på lantbrukets marker - både djur och människor.

Alla ekologiska ägg kommer från hönor som har fått ekologiskt foder. Men det är skillnad på EU-ekologiskt foder och KRAV-märkt ekologiskt foder. 

KRAV:s regler för produktion av foder på gården är i allmänhet strängare än EU:s regler för ekologisk produktion. Det gäller till exempel också för hur läckage av växtnäring till sjöar och vattendrag ska minimeras. Det förstärkta friskvårdsarbetet är förstås bra för djuren, men också för klimatet eftersom friska djur producerar mer per insatt energi och utsläppta växthusgaser

För att bli KRAV-certifierad äggproducent ska 100 % av fodret som har jordbruksursprung vara KRAV-certifierat, och max. 5 % av proteinfodret får vara konventionellt. Max. 10 % av det foder som hönorna får är konventionellt foder som inte har jordbruksursprung t.ex. fiskmjöl. 

Den KRAV-certifierade äggproducenten måste själv eller i samarbete med andra KRAV-certifierade gårdar odla fodergrödor som motsvarar 50 procent av hönsens foderförbrukning. På det sättet bidrar den ekologiska äggproduktionen till att minska utsläppen för transport av foder.

Ekologiska ägg innehåller mer näring 
Det är ett djupt rotat beteende hos höns att leta efter mat. Ekologiska höns får gå ute på sommaren i en rasthage som är bevuxen med gräs och annat grönt där de kan beta och picka. Utöver gräset ska de även ha tillgång till hö att picka i. Hönor i KRAV-certifierad produktion ska ha tillgång till hö eller rotfrukter. Hönorna håller sig sysselsatta och får samtidigt motion och näring. 

Hönor som har det bra och inte utsätts för stress värper bättre ägg. Faktum är att hönornas ekologiska livsstil och kost enligt analyser från Livsmedelsverket har fått en viss inverkan på äggens näringsinnehåll. Ekologiska ägg har ofta ett något högre energivärde och innehåller även högre halter av i synnerhet jod, men även järn och vitamin B12.

Märkningarna EU-ekologiskt och KRAV
För att få sälja en produkt som ekologisk inom EU måste den märkas med EU-lövet. Minst 85 % av fodret som hönorna får är ekologiskt och inga genmodifierade råvaror är tillåtna. Hönornas levnadsförhållanden och medicinering kontrolleras varje år. 

Alla våra ägg uppfyller dessa krav, men det räcker inte för oss, vi ser även till att de blir KRAV-märkta. KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat och en viktig referens för de krav som svenska konsumenter ställer på ekologi. Det är därför vi väljer att enbart sälja KRAV-märkta ägg. 

I jämförelse med EUs minimiregler för ekologisk produktion så har KRAV mer långtgående regler för till exempel djuromsorg. KRAV har även regler för klimat och social hänsyn. Det har inte EU-ekologiskt. Du kan lita på att äggförpackningar, som är stämplade med det gröna KRAV-märket innehåller ägg som uppfyller KRAV:s regler - detta kontrolleras minst en gång varje år. KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt producerad och garanterar att hänsyn har tagits till naturen, klimatet, djuren och människorna.

Tillgång till utevistelse

 

 

Ekologiska hönor ska ha tillgång till en rastgård utomhus