Produktionsformer


I Sverige produceras ägg i fyra olika produktionssystem: Ekologiska ägg, Ägg från utehöns, Ägg från frigående höns inomhus och Ägg från burhöns med inredd bur. LANTÄGG erbjuder ett brett sortiment av skalägg från godkända produktionssystem.

Konsumenterna har möjlighet att välja ägg från kategorier som följer officiella krav samt lever upp till konsumenternas egen hållning till djurvälfärd, krav på pris etc. Äggen liknar varandra på utsidan och därför är äggförpackningar alltid tydligt märkta med vilken typ av produktion äggen kommer från.