Öppenhet, innovation

och samarbete


DAVA Foods sysselsätter över hela Norden nästan trehundra engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar med förbättra och säkerställa samarbetet med våra kunder varje dag.

Vi brinner för att öka konkurrenskraften och mervärdet i hela värdekedjan. Vi arbetar alltid med fokus på uppgiften och värdesätter öppenhet med en ärlig och förtroendeskapande dialog. Genom innovativa lösningar bidrar vi till att utveckla och lyfta vår bransch. 

Inom den närmsta tiden är vår målsättning att växa ytterligare, både genom nya förvärv, export och organisk tillväxt på befintliga marknader. Tillväxten skall stödjas med mer fokus på innovation, produktutveckling och marknadsföring.