Vårt sociala ansvarVi vill ta vårt sociala ansvar som affärsverksamhet och bidra till en bättre värld på vårt sätt.  Det gör vi genom ett gott och konstruktivt samarbete med våra kunder, leverantörer, medarbetare och övriga intressenter. Vi vill vara innovativa och samtidigt leva upp till de krav, som vi möter från våra kunders sida.

Vi ställer krav på våra leverantörer och uppmanar dem att handla ansvarsfullt när de levererar produkter till LANTÄGG. Produkterna skall vara framställda på ett sådant sätt att hänsyn är tagen till sociala förhållanden, miljön och arbetsmiljön. 

Vi tar ansvar för det samhälle som vi är en del av och stödjer lokalt
Vi strävar efter att behandla alla medarbetare på ett korrekt sätt och erbjuda flexibla arbetsförhållanden som innebär balans mellan arbete och fritid.

Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar av processer, som i sin tur leder till förbättringar av arbetsmiljön. Vi erbjuder också våra medarbetare att delta i diverse gemensamma evenemang och kurser under året för att på så sätt styrka sammanhållningen och samarbetet. 

Ett samlat begrepp för detta är CSR, Corporate Social Responsibility – vilket betyder att man som affärsverksamhet ska ta sitt sociala ansvar och bidra till en positiv utveckling.