Miljö och emballage

 

Så låg miljöbelastning som möjligt
Det är mycket man måste tänka på när det gäller miljön om man sysslar med ägg. Allt ifrån en bra miljö i stallarna, till hur man påverkar miljön när man distribuerar och hanterar avfall. Det är till exempel viktigt att hönsen lever i en bra miljö med ventilerade byggnader med tillgång till färskt vatten och foder.

Vi arbetar kontinuerligt med optimering av miljöhänsyn och minskning av koldioxidutsläpp. Våra chaufförer deltar i kurser i körteknik för att minska dieselförbrukningen. LANTÄGGs lastbilar uppdateras kontinuerligt med bättre dieselmotorer för att på så vis minska koldioxidutsläppen. Vi optimerar dessutom ständigt transporterna genom att öka fyllnadsgraden på bilarna, koordinera avhämtning och leverans samt löpande planera rutterna.

Lika viktigt är optimeringen av våra produktionsresurser, exempelvis övervakning av elförbrukning, vattenförbrukning och kemikalier. Svenska Lantägg är även ansluten till Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) insamlingssystem.

Till vårt bassortiment för ägg använder vi emballage som är tillverkat av returpapper. Dessa förpackningar är komposterbara och FSC-certifierade. Förpackningarna kan också återvinnas till nytt förpackningsmaterial. LANTÄGGs anläggning är certifierad enligt ISO 14001.

Blank  Svensklastbil Frittet