Historia, utveckling och tillväxt


Svenska Lantägg – ett nordiskt företag

Svenska Lantäggs historia går tillbaka till 1982, då grundaren Håkan Andersson etablerade företaget på Hassle-Säby gård utanför Mariestad i Västergötland. Gårdens äggproduktion kompletterades ganska snabbt med ett äggpackeri.

Den första leveransen av äggprodukter skickades från den nybyggda produktionsanläggningen i Skara 1987, där produktionsanläggningen och packeriet idag är förenade.

I dag använder man sig av den allra senaste tekniken inom hygienbehandling av ägg. Svenska Lantägg AB har varit pionjärer när det gäller ”tvättade ägg” och har många års erfarenhet av hygienbehandling av ägg.

Under 2011 tog HEDEGAARD foods A/S över aktiemajoriteten i Svenska Lantägg AB och blev därmed en viktig aktör på den svenska marknaden. Hedegaard foods A/S köpte de resterande 30 procenten av aktierna den 28 november 2013 av företagets grundare Håkan Andersson.

HEDEGAARD food A/S – från hönsfarm till livsmedelsföretag

HEDEGAARD A/S tog 1980 över FARM-ÆG. Det dåvarande företaget hemmahörande i Hadsund bestod av unghönsuppfödning, äggproduktion samt ett mindre äggpackeri. Marknadsandelen var då ca 2 %. Unghönsuppfödningen och äggproduktionen avvecklades succesivt i takt med att företagets avsättning av ägg ökade. År 2002 tog HEDEGAARD foods steget från äggpackeri till livsmedelsföretag när de tog över Danmarks tredje största packeri och produktionsanläggning Brødrene Honum, för att sedan etablera sin produktionsanläggning i Hadsund.

En konkurrenskraftig marknadsledare

Svenska Lantägg AB och HEDEGAARD foods A/S är nu systerföretag som båda ingår i stor koncern där också danska Starup Æg K/S ingår. Koncernen omsatte under 2013 ca. 1,6 mnkr (SEK) och hanterar ca. 1 miljard ägg om året.

Koncernen är marknadsledande i Danmark, Sverige och Färöarna. Marknaden är i Danmark 45-50%, Sverige 30% och 75-80% på Färöarna. Dessutom exporterar vi till Grönland, Finland, Norge, Tyskland, Tjeckien och Nederländerna.

Detta är en position som har uppnåtts genom benhård effektivisering och fokus på uppgiften. Vår strategi har utmanat hela branschen och därmed gynnat hela värdekedjan.

Historia, utveckling och växt