En koncern

– nio företag


DAVA Foods-koncernen består av nio företag som tillsammans hanterar ca 1,5 miljarder ägg per år. Koncernen bearbetar, packar och distribuerar färska skalägg och en lång rad kokta och pastöriserade äggprodukter och äggpulver.

Gruppen har sex äggpackerier och tre produktfabriker i Danmark, Sverige, Norge, Finland och Estland. 2014 etablerades ett nytt affärsområde: DAVA Foods Packaging är ett förpackningsföretag som utvecklar nya, innovativa äggförpackningar.

DAVA Foods förväntas få en årlig omsättning på över 170 miljioner EUR 2015 efter uppköpen i Finland och Estland.

Den här nya ägarstrukturen ger DAVA Foods djupa rötter i både lantbruket och livsmedelsindustrin i Nordeuropa.

DAVA Foods runt om

i Nordeuropa


1. DAVA Foods Denmark

2. DAVA Foods Starup

3. DAVA Foods Sweden

4. DAVA Foods Norway

5. DAVA Foods Packaging

6. DAVA Foods Packaging, försäljningskontor

7. DAVA Foods Finland Oy

8. DAVA Foods Finland Oy, Närpes Äggpackeri

9. DAVA Foods Estonia AS