Användning av cookies

Översikt:

1. Ägaruppgifter
2. Vad är cookies?
3. Så här raderar du eller blockerar du cookies
4. Syfte med cookies på vår webbplats
5. Google Analytics
6. Användning av personuppgifter

1. Ägaruppgifter

Svenska Lantägg AB
Box 333
532 24 Skara

2. Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller motsvarande enhet för att kunna känna igen den. Vi sparar inga personuppgifter i våra cookies, och de kan inte innehålla virus.

3. Så här raderar du eller blockerar för cookies 

http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/

4. Syfte med cookies på vår webbplats:

  • Teknisk funktionalitet, som gör att vi kan komma ihåg dina inställningar.
  • Trafikmätning, så att vi vet hur många som besöker vår webbplats och så att vi kan visa detta för våra annonsörer.
  • Anpassad reklam, så att vi kan visa dig de annonser som vi tycker är mest relevanta för dig och mäta hur ofta samma anonns visas. Webbplatsen använder cookies från följande utomstående parter som också har tillgång till våra cookies:  

5. Google Analytics

Webbplatsen använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på webbplatsen.

Du kan välja bort cookies från Google Analytics här:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

6. Användning av personuppgifter

Personuppgifter ges aldrig ut till tredje part, såvida du inte ger uttryckligt tillstånd till detta,  och vi samlar aldrig in personlig information utan att du personligen har gett oss denna information, t.ex. genom att registrera dig, köpa något eller delta i en undersökning, etc.

Information som då samlas in är namn, adress, postnummer, e-post, kön, ålder, intressen, attityder och kunskaper om olika ämnen. Personuppgifter används till att genomföra det köp eller den service för vilket eller vilken uppgifterna har samlats in. Upplysningarna används därutöver till att öka vår kännedom om dig och övriga användare av webbplatsen. Detta bruk kan innefatta studier och analyser för att förbättra våra produkter, tjänster och tekniker, samt att visa innehåll och reklam som är anpassade efter dina intressen och hobbies.

Kontakt angående personuppgifter

Om du vill ha tillgång till de uppgifter som registreras om dig på Nibe Festival, kontakta morten@nibefestival.dk. Om det finns registrerade felaktiga uppgifter, eller om du har andra invändningar, kan du vända dig till samma ställe. Du har rätt att få insyn i vilken information som vi har om dig, och du kan invända mot registreringen i enlighet med bestämmelserna i lagen om integritetsskydd.

Skydd av personuppgifter

Enligt Personuppgiftslagen ska dina personuppgifter förvaras säkert och konfidentiellt. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst som är placerade i kontrollerade lokaler och vår säkerhet kontrolleras regelbundet för att avgöra om vår användarinformation hanteras säkert och med hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan inte garantera 100 % säkerhet för dataöverföringar via Internet. Detta innebär att det kan finnas en risk att andra på ett otillåtet sätt får tillgång till information när data skickas och lagras elektroniskt.

Du uppger därmed din personliga information på egen risk. Personuppgifter tas bort eller anonymiseras löpande efterhand som det föremål, som det blev insamlat till, avslutas.  Personuppgifter sparas i högst 12 månader efter användning. Den snabba utvecklingen av internet medför, att ändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra nuvarande riktlinjer för behandling av personuppgifter inom lagens ramar. Om vi gör det, ändrar vi förstås datum för "senast uppdaterad" nederst på sidan. Om vi genomför väsentliga förändringar kommer vi att meddela detta i form av ett tydligt meddelande på hemsidan.

Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få information om vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att de uppgifter eller data, som berör dig, är oriktiga eller vilseledande, har du rätt att kräva att få dessa rättade, utplånade eller blockerade. Du har alltid rätt att invända mot att uppgifter om dig används av oss. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Du har också möjlighet att anmäla felaktigheter i vår behandling av uppgifter gällande dig.

Anmälan inlämnas till Datainspektionen, http://www.datainspektionen.se/