Äggets väg genom hönan


Hos hönor är det bara den vänstra äggstocken och äggledaren som fungerar. Äggledaren är ca 40-80 cm lång och den delas upp i fem avsnitt med var sin funktion. 

Ægget Bliver Til SE 01

  1. Infundibulum närmast äggstocken är 8-9 cm lång, trattformad och rörlig så att den kan fånga upp ägget, dvs. äggulan, som lossnar från äggstocken (ovariet). Äggulan får en hinna – vitellinmembranet – och snoddar som håller äggulan mitt i äggvitan (äggsnoddar) bildas. Ägget uppehåller sig i infundibulum i 15-30 minuter och det är här en eventuell befruktning äger rum.

  2. Magnum är den största delen av äggledaren – ca 30 cm. När ägget passerar genom detta avsnitt produceras äggvitan under ca 2-3 timmar.

  3. Isthmus är ca 10 cm lång. Här bildas skalmembranet under 60-75 minuter.

  4. Uterus är 4-5 cm lång. Uterus körtlar ser till att äggvitan ”blåses upp” med vätska till slutgiltig storlek samtidigt som äggskalet bildas. Mineraliseringen sker långsamt i början, men senare bildas det upp emot 300 mg skalmaterial per timme. Pigment avlagras sist - ytterst på skalet. Processen tar 20-26 timmar.

  5. Vaginan är den yttersta, 8-10 cm långa delen av äggledaren, som mynnar ut i kloaken till vänster om ändtarmen. Vaginans slemhinna är mycket förskjutbar och trycks ut ihop med ägget genom kloaken så att ägget inte kommer i kontakt med kloakens slemhinna. Ägget är täckt av ett tunt slemlager som torkar in och bildar en hinna som förhindrar avdunstning och skyddar mot angrepp från mikroorganismer. Detta tar endast några få minuter.

Ägget blir till


Hönan börjar lägga ägg när den är mellan 18-20 veckor gammal.

När äggläggningen börjar beror på genetiska och miljöbetingade faktorer, näringstillstånd, temperatur, och i synnerhet ljusstyrka och dagslängd. Minskad ljusstyrka och dagslängd betyder att hönorna inte lägger ägg eller i alla fall inte lika många under vinterperioden som under sommarperioden. I hönshusen finns konstgjord belysning för att hönsen ska lägga ägg jämnt över året.